DECEMBER 2011 - ORFÖRANDE HAR ORDET

Målet för vår hemsida är att vara en länk till våra medlemmar och ge information om vår verksamhet. Vi vill också orientera om vad som händer på vårt gamla kasernområde och i staden Sollefteå.

Hemsidan görs främst för våra medlemmar. Vi är medvetna om att också andra intresserade besöker hemsidan och alla är lika välkomna.

Hemsidan har nu en ny redaktör och jag hoppas att hemsidan blir mer läsvärd.

Jag hälsar Mikael Johansson varmt välkommen som webbredaktör och tekniskt ansvarig. Vi behöver dock hjälp och påstötningar från er där ute om vad ni vill veta genom ert besök på sidan. 

Året som gått har präglats av vårt jubileum, som firades i början av juni. Vi firade då att det gått 100 år sedan det nybyggda kasernområdet på Önsta togs i bruk. Vi firade samtidigt kamratföreningens 75-årsjubileum. Det tog mycket kraft, men blev en lyckad manifestation.

Ett sjuttiotal medlemmar deltog i det digra programmet.

Ett drygt tiotal medlemmar träffas regelbundet för att forska kring och dokumentera regementets yrkesofficerare ur alla befälskategorier fram till regementets nedläggning. Det är ett långsiktigt arbete som beräknas vara färdigt 2013.

I det arbetet behöver vi också stöd och uppgifter från våra medlemmar.

Höstens planlagda seminarium om Afghanistan hoppas vi kunna genomföra till våren. Kamratföreningens styrelse tackar för det år som gått och önskar er alla ett gott nytt 2012.

/Bo ”Botta” Eriksson