JUNI 2014 - ORFÖRANDE HAR ORDET

Kamratföreningen har nyligen genomfört de s.k. Hemvändardagarna. Alla jag har varit i kontakt med har varit” lyriska” över genomförandet.

Vem kunde ana att kamratföreningen var så vital och hade en sådan inneboende kraft med många duktiga planerare och genomförare? Inte jag i alla fall, när jag tillträdde som ny ordförande i februari.

Jag kommer inte att ge mig på att räkna upp alla som bidragit till detta men kommer inte förbi två namn, nämligen Lars Boström, genomföraren och Sven-Olof Braf idésprutan.

Björn Hedebrants färgglada och levande konstverk som pryder omslaget på boken, Människor, minnen och spår och originalet tilldelades välförtjänt Lars vid fredagens bankett på Appelbergs.

Dessutom fick alla medvekande författare diplom och nyframtagen medalj.

Ja, alla nostalgiska nedslag på platser runt och i kasernetablissemanget, bjöd på den ena historien värre än den andra. Minnen från vår bekymmerslösa barndom trängde fram, ja ända upp i ungdomsåren. Man minns ju bara de trevliga händelserna, allt tråkigt har man ju förträngt.

På Tjärnmyren under torsdagskvällen fick vi en lektion av Olle Wikström att allt var trots allt inte bättre förr, då man levde och verkade under ganska primitiva förhållanden på skjutfältet. Anders Rasmusson gjorde en bejublad entré i sin uniform modell ”Ä” med efterföljande utvikningar.

Inte att förglömma sextetten Gamla Lägret, som underhöll och förgyllde tillvaron på sedvanligt manér under två dagar, inte minst vid Korum i regementsparken

Boksläppet före jul förebådade visserligen ett stort engagemang men att ett 80-tal hörsammade kallelsen överträffade mina vildaste fantasier. Vet att många fler hade velat delta men var av olika skäl förhindrade.

Arbetet med nästa bok är i full gång och vi hoppas givetvis på samma succé och vem vet, kanske en ny återträff?

Programmet framöver fylls på efterhand och närmast väntar ett besök vid Sjödins björnide i närheten av Pommac. Där får vi nog höra historien bakom Pommac-skylten och hur det gick till när ”gubben” Sjödin släpptes ned i björnidet

Ja, det är en förening som engagerar många. Inte minst civila och f.d. civilanställda, både kvinnor och män deltar vid veckomötena. Jag tror inte att kamrataföreningen någonsin varit så aktiv och det känns både spännande och hedersamt, att som ny ordförande konstatera detta.

 

Hans Nauclér

/Ordförande/I 21 Kamratförening