Bilder från Livkompaniet I 21 utbildningsåret 1953-54

Från Anders Palmroth i Sandviken har vi fått bilder från hans far Alf Palmroths grundutbildning på Livkompaniet I 21 utbildningsåret 1953-54.

81.jpg

En nyinryckt Alf Palmroth på I 21 kaserngård 1953. Palmroth bär den nya permissionsuniformen m/52 utan vapenrock. Uniformen hade tillkommit för att ge arméns personal en prydligare permissionsuniform.

82.jpg

Bernt Nyström, lumparkompis till Alf Palmroth. Bernt som nu bor i Sundsvall har hjälpt kamratföreningen med att identifiera en del av personerna på bilderna. I bakgrunden på fotot skymtar den så kallade ”Gula baracken”. Den har bland annat varit övningslokal för regementsmusiken, hyst fältarbetslektionssalar och regementets sjukvårdsskola. Baracken är nu riven.

83.jpg

C-kasern på I 21 sommaren 1953 eller 54. Det var i bottenvåningen på denna kasern som Livkompaniet var förlagt. Vasallen Sollefteå AB har nu planer på att bygga om kasernen till ett trygghetsboende med 43 lägenheter och gemensamma utrymmen.

84.jpg

Här ses ett typexempel på en föredömligt organiserad utspisning vid Livkompaniet I 21 1953. Notera den blandade klädseln med den så kallade Koreamössan, damasker, linnebyxor och vapenrock M/39. Notera också matutdelaren iförd ett stort vitt förkläde.

85.jpg

Kulspruta m/42 i ”eldställning” någon gång på hösten 1953. Bilden är förmodligen arrangerad av eleverna och fotot taget vid en rast då grupperingen inte är fältmässig.

86.jpg

Kompaniafton, Hotell Appelberg 13 november 1953. Från vänster löjtnant Nils-Erik ”Fille” Westman, fanjunkare Nisse Schedin,   Anna-Lisa Schedin, löjtnant Rune Iwar, Kerstin Iwar och ”Sir Henry” dvs  kapten Sven A Henricson.

87.jpg

Baracklägret i Tjärnmyren på våren1954. Personalen på bilden håller på med att byta transportsätt från körning till dragning av pulkan att döma. Baracklägret är rivet sedan många år.   

88.jpg

Plutonchefsskoleelever deltar som styrka B i en förbandsövning i Tjärnmyren den 15-16 mars 1954. I eldställningarna syns fr v Bernt Nyström och  Alf Palmroth. I bakgrunden ses Vinkelladan vilken användes som förläggnings- och utspisningslokal. Bortom  Vinkelladan skymtar Beckmanska villan som brann ned på 1960-talet.

89.jpg

Kulspruteskytten heter Erik Palmqvist och var från Väja. Palmqvist blev en eldsjäl in frivilligförsavret och var under många årledamot i FBU på förbundsnivå. Som värnpliktig underofficer gjorde han frivilligtjänst på I 21. Civilt blev Palmqvist skolledare. Foto från våren 1954.

910.jpg

Kurt Eklund från Trehörningsjö betjänar en radiostation i ett motståndsnäste på Tjärnmyrem i mars 1954. Eklund utbildade sig till läkare och var överläkare på Säters sjukhus.          

911.jpg

På väg till fjällvecka i Marsliden och Fatmomakke den 29 mars-6 april 1954. På bilden ses från vänsterrån vänster Fj Nils Schedin, Kn Sven A Henricson och okänd överfurir.    

912.jpg

Åtta korpraler med lätt utrustning på en fjälltopp under fjällveckan.

913.jpg

Vårbal på Stadshotellet  i Sollefteå den 26 maj 1954. Fr v Bernt Nyström, Siv Eriksson, okänd, Alf Palmroth, okänd, Nils Näsmark, okänd och Rune Johnsen.

914.jpg

Logement på Livkompaniet I 21 1954. Fr v liggande Bernt Nyström, Alf Palmroth, Erik Sjödin och okänd.

915.jpg

Vid södra gaveln på C-kasernen njuter några plutonchefsskoleelever av vårsolen. De är nu befordrade till korpraler. I mitten sitterkompanidageleven Per Wånder, Sollefteå. Till vänster om honom två okända som förmodligen tillhör plutonchefsskola skytte. Till höger om Per Wånder sitter Sven Melander från Multrå och Alf Palmroth.

916.jpg

Sittande i dörren furir Sven Andersson, vid bordet fr v okänd, Alf Palmroth och Erik Sjödin.

917.jpg

Alf Palmroth skjuter raketgevär på Åstön 1954. Raketgeväret var ett rekylfritt, bärbart vapen som främst används för att bekämpapansarfordon. I Sverige användes raketgevär m/49 och raketgevär m/51. Raketgeväret ersattes av pansarskott och det svenska granatgeväret.

918.jpg

Här är korpralerna samlade utanför en barck på Åstön kanske för att titta på en förevisningsövning i vapenverkan.

919.jpg

Till sist en lite senare bild på  värnpliktige sergeanten Alf Palmroth. Bilden tagen vid en av kanonerna norr om I 21 kanslihus. Foto förmodligen från 1957 då Alf gjorde repövning med 2. Bataljon IB 21.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)