Kamratlunch på hotell Appelbergs 140917

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

138. Kamratlunch på Hotell Appelberg 2014-09-17. Foto Nisse Berglund (18).JPG

I kassan på Hotell Appelberg jobbar dagen till ära krögaren själv, Hans-Erik
Östman, som har ett förflutet som förrådsman på I 21. Utanför bardisken ses fr
v Ingmar Nordin, Ingmar Nilsson, Bill Tåqvist, med ryggen mot kameran Lennart
Sjödin, Ivan Pettersson och Per-Olof Wikström.

139. Kamratlunch på Hotell Appelberg 2014-09-17. Foto Nisse Berglund (21).JPG

Vid dörren till Guldsalen, vilket härligt namn, hälsar Hans Nauclér och Lars Boström sina regementskamrater välkomna till dagens lunch. Vid bordet till vänster Arne Resman och Bertil Olofsson. Vid det runda bordet vid dörren sitter fr v Rolf Jansson, Bill Tåqvist, Ingmar Nilsson och med ryggen mot kameran Ingmar Nordin. Vid det runda bordet längst fram i bild ses fr v Margit Nauclér, Lars Berg i uniform, skymd Sven-Erik Söderin och t h om honom Sören Pettersson. Stående t h Rose och Birger Olevard. Sittande vid fönsterbordet fr v Nils Gidlund, Per-Olof Sjödin, Erik Thorsell och delvis skymd Kaj Lidbom.

140. Kamratlunch på Hotell Appelberg 2014-09-17. Foto Nisse Berglund (20).JPG

Längst fram fr v Bertil Olsson, Lennart Sjödin och Kjell Fahlén. Den senare ses  blicka ut över Guldsalen. Vid bordet bakom
dem fr v Ivan Pettersson och Peter Ledin båda två med ryggen mor kameran och Per-Olof Wikström. Vi nästa bord fr v Sven-Olof och Elisabeth Braf. Vid dörren fr v Hans Nauclér och Lars Boström. Vid bordet hitom dem fr v Rolf Jansson, skymd Bill Tåqvist, Ingemar Nilsson och Ingmar Nordin. Vid det närmsta bordet ses fr v Margit Nauclér, Sven-Erik Söderin och i uniform Lars Berg. Stående vid samma bord Sören Pettersson.

141. Kamratlunch på Hotell Appelberg 2014-09-17. Foto Nisse Berglund (8).JPG

På väg ut ur rummet t v Sven-Olof Braf. Stående i bakgrunden David Lundin. Sittande tv om honom Rolf Jansson. Vid fönsterbordet fr v Anders Herkules, Nils Gidlund och Erik Thorsell. Vid bordet i mitten fr v Margit Nauclér, Lars Berg i uniform, Sven-Erik Söderin och Sören Pettersson.

142. Kamratlunch på Hotell Appelberg 2014-09-17. Foto Nisse Berglund (19).JPG

Vid bordet närmast kameran Bengt ”Ekka” Eriksson och Karl-Erik Svensson. Stående t v Peter Ledin. På väg mot dörren Hans Nauclér. Längst bort i rutig skjorta Bill Tåqvist. Stående mitt på golvet Sören Pettersson med en hand på Birger Olevards axel. Vid bordet till vänster om de stående fr v Margit Nauclér och Sven-Erik Söderin och Lars Berg. Vid det bortre fönsterbordet f v Nils Gidlund, P-O Sjödin med ryggen mot kameran och bredvid honom Erik Thorsell. Vid det hitre fönsterbordet fr v Kaj Lidbom och Jan  Johansson. Med ryggen mot kameran Sven Selinder.

143. Kamratlunch på Hotell Appelberg 2014-09-17. Foto Nisse Berglund (5).JPG

I ”matkön” fr v Birger och Rose Olevard, Kerstin och Roland Thors.

144. Kamratlunch på Hotell Appelberg 2014-09-17. Foto Nisse Berglund (2).JPG

Fr v Karl-Erik Svensson   och Bengt ”Ekka” Eriksson. Vid serveringsbordet mitt på golvet Jan Johansson.   Bakom Jan Johansson skymtar Kerstin och Kjell Nilsson.

145. Kamratlunch på Hotell Appelberg 2014-09-17. Foto Nisse Berglund (4).JPG

Vid serveringsbordet fr v Kerstin Thors, Jan Johansson, delvis skymd Roland Thors, Kerstin Nilsson, Sven Selinder, Kjell Nilsson, Sten-Åke Frestadius, David Lundin och Jan Andersson.

146. Kamratlunch på Hotell Appelberg 2014-09-17. Foto Nisse Berglund (6).JPG

Kan det se godare ut? Kanske inte helt enligt kostcirkeln men näst intill och mycket gott. Bengt ”Ekka” Eriksson och Karl-Erik Svensson har en verkligt delikat måltid framför sig.

147. Kamratlunch på Hotell Appelberg 2014-09-17. Foto Nisse Berglund (10).JPG

Efter lunchen fick Lars Berg motta I 21 Kamratförenings förtjänstmedalj med diplom för sin medverkan vid boken, Västernorrlands
Regemente 1953-1983 Människor, minnen och spår,
tillkomst. Medalj och diplom överlämnades av Hans Nauclér. På tavlan till höger i bild ses Åke Sagrén uppskattad chef på I 21/Fo 23 och senare departementsråd i försvarsdepartementet, chef för armén och arméledningen. 

148. Kamratlunch på Hotell Appelberg 2014-09-17. Foto Nisse Berglund (12).JPG

Medaljören Lars Berg som är chef för Försvarsmaktens framgångsrika Hundavelsstationen i Sollefteå skulle  direkt efter lunchen åka till Livgardet i Stockholm på ett sammanträde. Lars Berg sa när han fått sin medalj, till sina kamraternas stora glädje, att han funderade på att bära den under mötet på Livgardet. I bakgrunden Hans Nauclér.

149. Kamratlunch på Hotell Appelberg 2014-09-17. Foto Nisse Berglund (15).JPG

Efter medaljeringen informerade Lars Boström om föreningens verksamhet som är mera omfattande än man vanligtvis tror. Lars betonade under sitt anförande behovet av att föreningen rekryterar yngre män och kvinnor. Medelåldern är tyvärr hög och den manliga dominansen alltför stor.

150. Kamratlunch på Hotell Appelberg 2014-09-17. Foto Nisse Berglund (9).JPG

Som erfaren ”truppförare” vandrade Hans Nauclér runt bland borden och samtalade med alla närvarande kamrater. Här pratar han med Peter Ledin som numera är Regionchef Norr vid Svenska Jägarförbundet. Förmodligen utbyter de båda jägarna erfarenheter från årets älgjakt. Bredvid Peter Ledin ses Ivan Pettersson. Vid bordet t v ses fr v Bertil Olsson och Lennart Sjödin.

151. Kamratlunch på Hotell Appelberg 2014-09-17. Foto Nisse Berglund (3).JPG

Birger och Rose Olevards uppsluppna miner speglar den glada stämning som rådde under kamratlunchen. Den härliga miljön, välsmakande maten, goda uppslutningen och glada stämningen gjorde att många av deltagarna sade sig vilja se en fortsättning på kamratluncherna på anrika Hotell Appelberg.

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)