FEBRUARI 2016 - ORFÖRANDE HAR ORDET

2016 blir ett intensivt och intressant år för vår kamratförening. Jag syftar då främst på våra två stora projekt: Kamratföreningens 80-årsjubileum den 20 och 21 maj. Boken Västernorrlands Regemente 1983-2000, från fält, kök, expeditioner och förråd som kommer att ges ut till jul.

Det har redan inkommit anmälningar till jubileet i maj och det sporrar naturligtvis oss.

Det kom ett dystert besked för oss Sollefteåbor, att hotell Appelbergs återigen har slagit igen. Framsynta som vi är, har 80-års jubileet förlagts till Hotell Hallstaberget och för den som inte varit där, blir detta förhoppningsvis något att minnas. Utsikten från hotellet mot staden och vårt ”kära” I 21 är verkligen magnifik, från det helt omgjorda hotellet. Vi vet att det blir fina dagar här i Sollefteå med ett omväxlande program.

I andra byggnaden från vänster hade I 21 sin bastu. På husets andra våning, i de lokaler som en gång var I 21 Civilmäss, har i dag SNOFED, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation sitt kansli. Organisationens generalsekreterare heter Mikael Johansson och utbildningschefen Mats Berglund. Båda är före detta I 21 officerare. Mikael Johansson är också I 21 Kamratförenings hemsidas webbmaster. Foto S-O Braf.

Arbetet med den nya boken har på stor bredd pågått sedan 2014. Varje tisdag samlas 25-30 entusiastiska medlemmar i ABF: s lokaler på Djupövägen för en gemensam sittning som sedan övergår i olika grupparbeten. Det är verkligen imponerande att se med vilken glöd och stora engagemang detta arbete bedrivs. Det hade jag aldrig trott ens i min vildaste fantasi när jag tillträdde som ordförande för snart två år sedan.

Ja det är snart årsmöte på Hullsta Gård och årsmöten brukar vara för de närmast sörjande men icke, salongen var fullsatt i fjol, tom extra sittplatser fick ordnas.

Förutom detta pågår olika datakurser med verkligt kvalificerat innehåll och även dessa är fullbokade. Regelbundet hålls olika fördrag på Solgården och dessa blir allt mer besökta och ämnena är varierande men fängslande. Ja det var ett axplock av allt som väntar under det kommande året.

/Hans Nauclér Ordförande