Sergeantsfruar och identifikation

2013-05-20

Jag heter Björn Hedebrant och är äldste son till framlidne f d underofficeren vid I 21, Sten E Hedebrant. Under åren 1943-49 och 1954-60 bodde jag och familjen på I21 i A-, B- och C-kasernerna för att sedan flytta  till Sabbatsbrottet.

Då och då har jag sedan ett år ungefär, varit inne på facebook-gruppen "Sollefteå från förr" och jag har också haft kontakt med I 21 Kamratförening. Under ett bra tag har bifogade fotografi legat inne på gruppens sida och föranlett en hel del intressanta kommentarer. Med gruppens hjälp har åtta av de på bilden synliga underofficersfruarna kunnat identifierats , dock inte alla med 100 procents säkerhet!

Bilden är tagen 1948 och platsen är, enligt noteringar av min salige fader i ett album, Olle och Nora Lundkvists sommarstuga vid sjön Norrsjön på dagens kartor benämnd Stora Nåssjön.

Men, vad gjorde en stor samling sergeantsfruar, de flesta var det vid den aktuella tidpunkten, långt ute i ödemarken dit det inte alls var så lätt att ta sig! Förmodligen har de först åka bil, eller cyklat för att sedan traska genom myrmark till en roddbåt som slutligen kunde föra dem till stugan ifråga. Hela detta företag förefaller både besvärligt och något mystiskt enligt mig! Så många fruar utan respektive makar, så långt bort, helt utan alla sina små barn och under så lång tid som det måste ha rört sig om. Det måste ha rört sig om en hel dag! Vad och varför?

Kortet måste vara unikt! Alla dessa kvinnor, utan män, samlade vid ett tillfälle och dokumenterade tillsammans på ett fotografi...1948!!

Vid den här tiden fanns det varken daghem eller dagmammor! De flesta var hemmafruar. Tanken att alla sergeanter var hemma och passade sina små, både två och tre i flera fall, känns smått osannolik och helt visst även främmande.

Ett förslag har givits och det är att de unga kvinnorna utgör en syjunta. Inte alls orimligt enligt undertecknad. Kanske en "förlängning" från kriget, då de samlades för att förfärdiga diverse plagg till "gossarna vid våra gränser"? Men varför så långt bort från hemmen? Och under en hel dag? Och var är alla sy-och stickattiraljer på bilden? Eller var det fråga om en "frufridag" långt innan Lennart Hyland kom på den idén.

Hur som helst, det vore roligt om viss klarhet kunde nås beträffande dessa spörsmål! Kanske kan Kamratföreningens hemsida hjälpa till!?

Fruarna på kortet har identifierats på följande vis, från vänster: Nora Lundkvist eller Svea Melander (systrar), Hilma Vesterlund, Maja Jägare, okänd, okänd, Linnéa Murén (Myrén?), Valborg Asplund, Ruth Hedebrant, Eva Runhede samt ensam vid långsidan Nanna Resman.

Jag bifogar också en bild där ett färre antal av fruarna sitter på stugans trappa. En 100-procentig identifikation gäller faktiskt för bara ett fåtal av kvinnorna!

Med vänliga hälsningar och hopp om hjälp tecknar jag,

/Björn O. Hedebrant

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)