Hägglunds film om Västernorrlands Regemente 1986

2014-04-28

HÄGGLUNDS film om Västernorrlands Regemente                                                                                                                                                                                                                                                                  

1986 var det 75 år sedan I 21 flyttade in i de då nybyggda kasernerna på Hågesta och 50 år sedan I 21 Kamratförening bildades. Detta firades vid ett jubileum den 23 och 24 augusti. HÄGG- LUNDS- filmen om I 21 skildrar två av jubileets tyngre programpunkter, en stridsskjutning i kompaniförband på Tjärnmyrens skjutfält och en förbimarsch i Sollefteå centrum.

Stridskjutningen avsåg ett förstärkt norrlandsskyttekompanis nedkämpande av en i småbruten och betäckt terräng framryckande fiende.

Det anfallande fältstarka Norrlandsskyttekompaniet var tillfälligt sammansatt och fördes av yrkesofficersaspirant Matthias Landström. Kompani- och plutonchefer var värnpliktiga furirer och yrkesofficersaspiranter med 15 månaders utbildning. Soldaterna var kompanibefäls- och gruppchefselever ur åldersklassen med tre månaders utbildning.

Från utgångsläge för anfall tog kompaniet med understöd av indirekt eld stridsställningar i den betäckta terrängen på fältens norra delar varifrån den framryckande fienden nedkämpades. Kompaniet tog därefter nya stridsställningar längre fram och nedkämpade de fientliga enheter som tillbakaryckte mot den betäckta terrängen söder fälten.

Grundutbildningsbataljonens uppsuttna förbimarsch i HÄGGLUNDS bandvagn 206 ägde rum vid stationstrappan mitt i Sollefteå centrum. Två före detta chefer för I 21 fanns med överste Rönnberg på stationstrappan där han tog emot sitt förbands förbimarsch. De var överstarna Wilhelm Reutersvärd och Anders Kjellgren.

Från Ann Sandén Nordström, head of Integrated Communications BAE Systems Hägglunds, har kamratföreningen fått länkar till deras produktfilmer som finns på Youtube. Se nedan.

 

Länkar

BvS10 All Terrain Vehicle

CV90

CV90 Armadillo

CV90 Armadillo for Denmark

 

/Webbmaster

 

Antal kommentarer: 3

2023-11-20 08:40:00 - risottovest, E-postadressen är dold

Let your mind go wild as you set out on an adventure to places you've never been before, where your dreams might come true and the possibilities are endless. moto-x3m.io

2024-02-27 09:40:34 - replique rolex, E-postadressen är dold, www.aaarepliquemontre.com/Category/replique-Rolex

In einer Zeit,in der Da das chinesische Neujahr bald beginnt,ist die Verwendung eines roten Zifferblatts durch <a href="www.topreplica.de/Kategorie/panerai-replica">panerai replica</a> für diese Uhr brillant.

2024-05-31 04:09:35 - otiscavin, E-postadressen är dold

connectionsnytunlimited.io is a word puzzle game designed to test and expand your vocabulary, enhance your cognitive skills, and provide endless entertainment.
Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)